Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

Kampania „Chroń dziecko w sieci” ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.
Kampania organizowana jest przezFundację Dajemy Dzieciom Siłę(dawna Fundacja Dzieci Niczyje) orazNASKw ramach działańPolskiego Centrum Programu Safer Internet.

Więcej informacji na stronie:http://www.dzieckowsieci.pl/,  http://www.dzieckowsieci.pl/#problem

 

Niebezpieczna "gra" internetowa dotarła do Polski (http://www.tvn24.pl)

Fragment pisma Ministra Macieja Kopcia w związku z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających
z technologii informacyjno-komunikacyjnych

Niebezpieczna gra internetowa

Niebezpieczna gra

Niebezpieczna gra również w naszym mieście

Zalecenia dla rodziców:
1. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z internetu.
2. Udostępniaj dziecku jedynie pozytywne i bezpieczne treści.
3. Rozmawiaj z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci.
4. Skonfiguruj ustawienia bezpieczeństwa w urządzeniu.
5. Zainstaluj program do kontroli rodzicielskiej.

 

Bezpłatna pomoc w celu uzyskania porad i wskazówek dla osób dorosłych (rodziców, nauczycieli) - nr telefonu 800 100 100.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka - nr telefonu 800 121212.

http://www.cyberprzestepczosc.info/dzieckowsieci/