Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

W bieżącym roku szkolnym działają kółka zainteresowań:

Kólko matematyczne "Trzecioteścik" dla klasy III SSP

prowadzący: 

Kółko kulinarne

prowadzący: Beata Mucha

klasy II - III- czwartek godz. 13.25 -15.10

Kółko językowe - język angielski

prowadzący: 

klasa III- piątek 13.25 - 14.10

Kółko plastyczne

prowadzący: Beata Ciastek

klasy I - III SP - wtorek godz. 14.15 - 15.45

gr. starsza - czwartek godz. 15.00 -16.30

Kółko polonistyczne- klasy IV -VI

prowadzący : 

wtorek 14.15 - 15.00

 zajecia wyrównawcze- środa 14.15 - 15.00

Kółko polonistyczne - gimnazjum

prowadzący:  Joanna Rzepecka

wtorek- 15.00 - 15.45

  poniedziałek 8.00 -8.45 - zajecia wyrównawcze

 

Kółko filmowe

prowadzący: Joanna Rzepecka

klasa II gim - ostani czwartek miesiąca

Kółko językowe - język angielski

prowadzący: Agnieszka Kowalska

środa - 7.15 - 8.00

Kółko językowe - język angielski

prowadzący: 

klasa II - III Gim- piątek godz. 7.15 - 8.00

Kółko językowe - j. niemiecki

prowadzący: Justyna Igras

poniedziałek 14.15 -15.00 -zaj. wyrównawcze kl. VI

klasa III Gim- środa 14.15 - 15.00 -przygot. do egz. gim.

Kółko językowe - j. niemiecki

prowadzący: Małgorzata Grocholewska - Jargiło

klasa V- poniedziałek godz. 7.20 

klasa II gim. - poniedziałek godz. 8.00

Kółko matematyczne

prowadzący: Jakub Piotrowski

klasa II Gim - czwartek 8.00 - 8.45

poniedziałek 14.15 - 15.00 -zajęcia wyrównawcze kl.V-VI

Zajęcia wyrównawcze - matematyka

prowadzący: Joanna Cybulak

czwartek godz. 15.00 - 15.45

Zajęcia umuzykalniające

prowadzący: 

 piatek godz. 13.25 - 14.30 (co 2 tygodnie)

Kółko historyczne

prowadzący: Bogumiła Kilianek

klasa III gim - poniedziałek godz. 15.00 - 15.45

klasy IV - VI środa godz. 15.00 -15.45 

Kółko geograficzno -przyrodnicze

prowadzący: Honorata Kowalik

 wtorek  7.15 - 8.00 lub czwartek godz. 15.15 - 16.00

Kółko fizyczne

prowadzący: Anna Kołodziejek

klasa II - III Gim - wtorek godz. 7.15 - 8.00

Kółko informatyczne 

prowadzący: Małgorzata Niekra

gr1  czwartek 14:15- 15:00 (klasy IV- VI)

gr2 -piątek 14:15- 15:00 (klasa VII i gimnazjum)- co 2 tyg.

  

Kółko taneczne

prowadzący: 

piątek - godz. 13.25 -14.10

 

Zajęcia sportowe -tenis stołowy

prowadzący: Andrzej Rutkowski

klasa V - wtorek 15.00 - 16.00

Szkolny Klub Wolontariatu

prowadzący: Magdalena Pawlowska-Zielonka