Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

5. listopada w Kościele pod wezwaniem Świętego Judy Tadeusza w Lublinie odbyła się gala finałowa Konkursu Plastyczno - Literackiego Archidiecezji Lubelskiej ''Święty Jan Paweł II. Honorowy obywatel Lublina wzorem dla każdego z nas''. Z zakresu literatury jury przyznało siedem wyróżnień. Z naszego gimnazjum na podium stanęła Magdalena Kowalik (klasa I), która została nagrodzona jako druga z kolei za autorski wiersz pt. ''Święty Jan Paweł II w Lublinie''.

Nadrzędną ideą konkursu było ukazanie bogactwa tradycji wywodzących się z wielokulturowości Lublina oraz zwrócenie uwagi na wzajemny dialog i porozumienie. Konkurs miał przybliżyć osobę świętego Jana Pawła II jako honorowego obywatela miasta Lublina i wzoru dla każdego człowieka.
Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. Samych prac plastycznych zachwycających pięknem i pomysłowością wpłynęło w liczbie sto pięćdziesiąt. Ich prezentacja towarzyszyła uroczystej gali, kiedy nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród.

Magdalenie  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.