Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 10 listopada 2015 roku

W dniu 10 listopada o godz.14.30. miały miejsce obrady szkolnej komisji konkursowej w składzie: J. Boroń, J. Rzepecka, Beata Ciastek.

Prace komisji dotyczyły dwóch szkolnych konkursów: literackiego i plastycznego, w którym mogli brać uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum.

Zgodnie z regulaminami prace uczniów mogły wpływać do 9 listopada 2015. 1m. Daria pozdniakova

Na konkurs literacki wpłynęły 4 prace: 2 w kat. Gimnazjum i 2 ze szkoły podst.( które nie spełniały warunków regulaminu), natomiast na konkurs plastyczny 14 prac (w 3 kategoriach wiekowych).

Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W konkursie literackim „List do Ułana” przyznano dwa wyróżnienia :

    Natalii Kowalskiej z klasy III Gim
    Natalii Tarkowskiej z klasy II Gim.

W konkursie plastycznym

    W kat. Klas I-III:

    Miejsce ex aequo otrzymują:

Milena Ziarno z klasy II

Suzana Capała z klasy II

Wiktoria Wójcik z klasy III

W tej kategorii podziękowania otrzymali: Wojciech Hofman, Jakub Siewierski, Ryszard Zwierz

    W kategorii klas IV-VI

    Miejsce ex aequo:

Milena Machulak klasa IV

Martyna Wronka klasa VI

    Miejsce ex aequo:

Otylia Bigosińska z klasy IV

Antonina Plapis z klasy IV

Wiktoria Szabat z klasy VI

Julia Mazur z klasy VI

    W kategorii gimnazjum

    miejsce Daria Pozdniakowa z klasy II

podziękowanie za udział otrzymała Natalia Kowalska( jej praca była w innym formacie niż przewidywał konkurs)

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy a pozostali słodkie podziękowania za udział w obu konkursach ( nie licząc dodatkowych ocen z j. polskiego i plastyki ;)

 • 1_m_Wronka
 • 1m._Daria_pozdniakova
 • 1m_Milena_M
 • 1m_Milena_Z
 • 1msuzanka
 • 2m_Julia_M
 • 2m_Otylia_B
 • 2m_Tosia
 • 2m_Wiktoria_Sz
 • Kowalska_N
 • Rysio
 • kuba_S
 • m_Wiktoria_W
 • wojtek
 • wyróz._Kowalksa

 

 •