Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

100 obrazów na 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

KONKURS

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie Szkoły Społecznej, którzy wykonają prace plastyczne w dowolnej technice (malarskiej, wycinankowej, rysunkowej, graficznej, dopuszczalny również collage)na jeden z tematów:

-„Jak chciałbym, żeby wygalało moje miasto podczas uroczystości 11 listopada?”

-„Moja kopia ważnego dla Polski obrazu”( chodzi o inspirację obrazami poruszającymi tematykę niepodległościową lub tworzonych „ku pokrzepieniu serc” w okresie zaborów, a więc malarstwo Grottgera, Malczewskiego, Matejki i In..)z tyłu pracy należy napisać o jaki obraz chodzi.

Uczniowie mogą wykonać więcej niż jedną pracę.

Dopuszczalny format: A3 i większe

Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach

  • Klasy I-IV
  • Klasy V- do klasy III gimnazjum

Termin: do 5 listopada 2018

Przewidziane nagrody!!

Wszelkie informacje dotyczące konkursu –p. Beata Ciastek