Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

Na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny " Martwa Natura"2016 do Rzeszowa zostało wysłanych  siedem prac plastycznych z naszego gimnazjum.

Komisja w składzie:
1. Leszek Wawrzaszek- – przewodniczący jury, artysta plastyk, członek Związku
Polskich Artystów Plastyków Okręgu podkarpackiego
2. Małgorzata Gilarska- plastyk, nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w
Rzeszowie
3. Bogusław Tomczak– artysta plastyk, nauczyciel, Dyrektor Młodzieżowego Domu
Kultury w Rzeszowie
obejrzała 435 prac plastycznych z 87 szkół i placówek.

 Miło jest zobaczyć naszych uczniów ( a własciwie uczennice)w gronie osób nagrodzonych i wyróznionionych.

 Jury przyznało III miejsce w kat. gimnazja Natalii Tarkowskiej z klasy II gim, wyróżnienie otrzymała Magdalena Kos -również z klasy II zaś wyróżnienie honorowe w postaci kwalifikacji do wystawy pokonkursowej otrzymała praca Michaliny Rubaj z klasy I gim. Wszystkjie prace powstały w szkole pod kierunkiem p. Beaty Ciastek.

szczegółowe wyniki znajdują się na stronie: http://mdk-rzeszow.art.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/4336/wyniki_ogolnopolskiego_konkursu_plastycznego_martwa_natura_2016

autorką poniższej pracy jest Michalina Rubaj

Michalia1