Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

opp

Organizacja PP 

Drodzy Rodzice i Przyjaciele Szkoły! Zwracamy się do Was z propozycją przekazania 1% podatku na Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne. 

Potrzeby uczniów rosną, a szkoła staje naprzeciw nowym wyzwaniom. Dzięki środkom uzyskanym z 1% będziemy w stanie im sprostać, a dzieci otrzymają tak potrzebne w uczeniu i rozwijaniu się wsparcie.
Przekażmy 1% podatku na KTE i razem poprawmy jakość kształcenia naszych dzieci.

 

Od 2006 roku nasza szkoła jest organizacją pożytku publicznego.

Numer KRS: 0000040665

Więcej informacji na stronie www.pozytek.ngo.pl 

 

Ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2017/2018

wynosi 35zł. Suma ubezpieczenia 12 tys. na osobę.

Regulamin i harmonogram konkursów przedmiotowych znajduje się na stronie kuratorium www.kuratorium.lublin.pl

 

Wysokość czesnego w roku szkolnym 2017/2018:

Klasa O - 350 zł (x 12 wpłat w ciągu roku szkolnego)

Szkoła Podstawowa:

w klasach I-III SP - 415 zł (x 12 wpłat w ciągu roku szkolnego)

w klasach IV-VI - 425 zł (x 12 wpłat w ciągu roku szkolnego)

w klasach VII - 445 zł (x 12 wpłat w ciągu roku szkolnego)

 Gimnazjum:

w klasach II Gimnazjum - 445 zł (x 12 wpłat w ciągu roku szkolnego)

w klasie III Gimnazjum - 534 zł (x 10 wpłat w ciągu roku szkolnego)

 

Wysokość czesnego od września 2018r.:

Klasa O - 380 zł (x 12 wpłat w ciągu roku szkolnego)

Szkoła Podstawowa:

w klasach I-III SP - 445 zł (x 12 wpłat w ciągu roku szkolnego)

w klasach IV-VI - 455 zł (x 12 wpłat w ciągu roku szkolnego)

w klasach VII-VIII - 475 zł (x 12 wpłat w ciągu roku szkolnego)

w klasie III Gimnazjum - 475 zł (x 12 wpłat w ciągu roku szkolnego)

lub

w klasie VIII i III Gimnazjum - 570 zł (x 10 wpłat w ciągu roku szkolnego)

 

 Nr rachunku:

Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne

Bank Pekao S.A. III o/Kraśnik

48 1240 2483 1111 0000 3334 8395

W razie opóźnienia płatności czesnego, Prowadzący Szkołę będzie naliczał odsetki umowne w wysokości 1,5% w stosunku miesięcznym (18% w stosunku rocznym) od kwoty zaległości, przy czym w pierwszej kolejności wpłaty zaliczane będą na poczet należnych odsetek.

 

Ceny obiadów w szkole (obowiązują do końca roku kalendarzowego):

zupa- 2,50 zł, drugie dane -5,00 zł

 

Świetlica szkolna

Świetlica pracuje w godzinach 6.30- 16.30

 

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 - rozpoczęcie roku szkolnego

23 grudnia 2017 - 31 grudnia 2018 - zimowa przerwa świąteczna

19 stycznia 2018 - zakończenie semestru I

29 stycznia - 11 lutego 2018 - ferie zimowe

29 marca - 3 kwietnia 2018 - wiosenna przerwa świąteczna

22 czerwca 2018 - zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

 

18 - 20 kwietnia 2018 - dni wolne od zajęć dydaktycznych - egzaminy gimnazjalne (tyko klasa II Gimnazum)

30 kwietnia 2018

2 maja 2018

4 maja 2018

1 czerwca 2018

 

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole będą zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dyżury nauczycieli.

 

Harmonogram  zebrań i dyżurów nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

14 września 2017 - wywiadówka

26 października 2017 - dyżur

30 listopada 2017 - wywiadówka

25 stycznia 2018 - wywiadówka

22 marca 2018 - dyżur

26 kwietnia 2018 - wywiadówka

24 maja 2018 - dyżur

Dyżury odbywają się w godzinach 18.00 - 19.00, wywiadówki - godz. 17.00 SP, godz. 17.30 Gimnazjum