Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

opp

Organizacja PP 

Drodzy Rodzice i Przyjaciele Szkoły! Zwracamy się do Was z propozycją przekazania 1% podatku na Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne. 

Potrzeby uczniów rosną, a szkoła staje naprzeciw nowym wyzwaniom. Dzięki środkom uzyskanym z 1% będziemy w stanie im sprostać, a dzieci otrzymają tak potrzebne w uczeniu i rozwijaniu się wsparcie.
Przekażmy 1% podatku na KTE i razem poprawmy jakość kształcenia naszych dzieci.

 

Od 2006 roku nasza szkoła jest organizacją pożytku publicznego.

Numer KRS: 0000040665

Więcej informacji na stronie www.pozytek.ngo.pl 

 

Ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2018/2019

wynosi 32 zł. Suma ubezpieczenia 15 tys. na osobę.

Regulamin i harmonogram konkursów przedmiotowych znajduje się na stronie kuratorium www.kuratorium.lublin.pl

 

 

Wysokość czesnego od września 2019r.:

Klasa "0" - 420 zł (x 12 wpłat w ciągu roku szkolnego)

Szkoła Podstawowa:

w klasach I-III SP - 485 zł (x 12 wpłat w ciągu roku szkolnego)

w klasach IV-VI - 495 zł (x 12 wpłat w ciągu roku szkolnego)

w klasach VII-VIII - 515 zł (x 12 wpłat w ciągu roku szkolnego)

lub

w klasie VIII - 618 zł (x 10 wpłat w ciągu roku szkolnego)

 

 Nr rachunku:

Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne

Bank Pekao S.A. III o/Kraśnik

48 1240 2483 1111 0000 3334 8395

W razie opóźnienia płatności czesnego, Prowadzący Szkołę będzie naliczał odsetki umowne w wysokości 1,5% w stosunku miesięcznym (18% w stosunku rocznym) od kwoty zaległości, przy czym w pierwszej kolejności wpłaty zaliczane będą na poczet należnych odsetek.

 

Ceny obiadów w szkole (obowiązują do końca roku kalendarzowego):

zupa- 2,50 zł, drugie dane -5,00 zł

 

Świetlica szkolna

Świetlica pracuje w godzinach 6.30- 16.30

 

 

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

 

Zakończenie I semestru - 18 stycznia 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego - 21 czerwca 2019 r.

Zimowa przetwa świąteczna - 23-31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe - 11-24 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 18-23 kwietnia 2019 r.

.

Egzamin ósmoklasisty - 10-12 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny - 15-17 kwietnia 2019 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

 

02.11.2018 r.

02.05.2019 r.

10-12 kwietnia 2019 r. - w szkole podstawowej

 

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole będą zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dyżury nauczycieli.

 

Harmonogram  zebrań i dyżurów nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019

 

13 września 2018 r. - WYWIADÓWKA

25 października 2018 r. - DYŻUR

29 listopada 2018 r. - WYWIADÓWKA

24 stycznia 2019 r. - WYWIADÓWKA

28 marca 2019 r. - DYŻUR

25 kwietnia 2019 r. - WYWIADÓWKA

30 maja 2019 r. - DYŻUR

Wywiadówki:

- godz. 17.00 - szkoła podstawowa

- godz. 17.30 - gimnazjum

Dyżury nauczycieli odbywają się w godzinach 18.00 - 19.00.