Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
 Religia Religia Religia   Religia  Religia
 J.angielski J.angielski  J.angielski   J.angielski J.angielski 
 Historia  Historia Historia  Historia   Historia
 Matematyka Matematyka  Matematyka  Matematyka  Matematyka 
Muzyka  Muzyka   Muzyka Muzyka  Wos 
 Plastyka Plastyka  Plastyka  Plastyka  Edukacja dla bezpieczeństwa
 Technika  Technika Technika  Fizyka  Fizyka 
 Informatyka  Informatyka Informatyka  Informatyka  Informatyka 
Wychowanie fizyczne   Wychowanie fizyczne  Wychowanie fizyczne  Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne 

 Zajęcia artystyczne Zajecia artystyczne   Zajecia artystyczne  Zajecia artystyczne  Zajecia artystyczne
 J.niemiecki J.niemiecki   J.niemiecki J.niemiecki  J.niemiecki 
J.polski  J.polski  J.polski J.polski  J.polski 
   Biologia Biologia  Biologia  Biologia 
   Geografia  Geografia Geografia  Geografia 
      Chemia   Chemia

 

Tabela w budowie !!!