Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" -Partnerskie Projekty Szkół- otrzymała grant na realizację dwustronnego projektu europejskiego pt. „Nasze Małe Ojczyzny” („Our Little Motherlands”). Partnerem projektu była szkoła z Baza w Hiszpanii. Jest to ta sama szkoła, z którą zorganizowaliśmy wymianę młodzieży 2 lata temu. Nasz projekt  realizowano od września 2013r. do czerwca 2015r. W czerwcu 2014r. 15 uczniów naszego gimnazjum wyjechało do Hiszpanii na 12 dni, aby wspólnie z uczniami z Baza pracować nad projektem. W czerwcu 2015r. 15-osobowa grupa młodzieży hiszpańskiej przyjechała do Kraśnika.wymiana1

 

Czytaj więcej o programie Comenius ...

 

Zobacz nasze działania w ramach Projektu...