Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

 3 stycznia2011r uczniowie klasy I naszej szkoły rozpoczęli rozpoczęli realizację III etapu projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Istotą projektu jest wielorakie i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci (najczęściej w formie zabawy pod kierunkiem nauczyciela). Wprowadzanie nowych treści i metod odbywa się na bazie opracowanych na potrzeby projektu materiałów metodycznych, które szkoła otrzymała nieodpłatnie. Są to bardzo atrakcyjne dla dzieci pomoce: "Ser szwajcarski", chusta animacyjna,, klocki LOGICO, gry planszowe i towarzyskie, mikroskop, lupy, zestawy do ćwiczeń gimnastycznych,"Bajki-grajki", układanki logiczne z klocków, globus i wiele innych. Uczniowie ucząc się zdobywają nowe umiejętności. Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć dodatkowych i obowiązkowych. Dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania na dziecko wynika ze znajomości  inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań i potrzeb. Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwia działanie we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:            

- językowej

- matematyczno-przyrodniczej

- artystyczno-ruchowej

- komunikacyjno-informacyjnej

-społecznej (interpersonalnej i intrapersonalnej).

Podsumowanie projektu  „Pierwsze uczniowskie   doświadczenia drogą do wiedzy”

     We wtorek 14 czerwca 2011 r. w Społecznej Szkole Podstawowej im. 24 Pułku Ułanów w Kraśniku odbyła się uroczysta prezentacja efektów pracy uczniów kl. I uczestniczących w III etapie Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Praca z dziećmi prowadzona była zarówno podczas zajęć obowiązkowych jak i pozalekcyjnych w wymiarze 50 godzin.  

Było to duże wydarzenia w życiu klasy i szkoły z aktywnym udziałem 45 rodziców, dziadków, przyjaciół, nauczycieli, koleżanek i kolegów, Pani dyrektor Anny Kuźmickiej oraz z-cy dyrektora Pani Beaty Muchy.   

Zebrani obejrzeli popisy uczniów w pięknej ekologicznej inscenizacji pt. „W harmonii z przyrodą”. Pojawiające się na łące zwierzątka wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne. Kolorowa inscenizacja i pomysłowe stroje zachwyciły widzów. Występ został nagrodzony gromkimi brawami gości. Był pokazem zdolności i umiejętności wszystkich uczestników programu.  

Następnie z wielkim zapałem dzieciaki prezentowały swoje umiejętności ruchowe i zaprosiły do zabawy rodziców. Zostały wykorzystane akcesoria sportowe: szczudła, obręcze, talerze, kręgle. Rywalizacja była zacięta, oczywiście pierwszaki okazały się sprytniejsze od dorosłych i wszystkie konkurencje wygrały.

 Po zakończonej prezentacji dzieci otrzymały dyplomy oraz „Palcynki”- myszki, podziękowania za udział w projekcie. Na koniec uczestnicy zostali zaproszeni na przygotowanego przez rodziców grilla i słodki poczęstunek. Wspólne rozmowy i zabawy na długo zostaną wszystkim w pamięci.

Udział w Projekcie był dla dzieci wspaniałą zabawą i przygodą niosącą wiele radości i pozytywnej emocji.