Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

Informujemy, że trwają zapisy do "zerówki", klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej oraz innych klas na rok na szkolny 2019/2020.

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły pod numerem tel. (081)-826-15-38 wgodzinach: 8.00 - 15.00 do 24 czerwca, zaś w okresie wakacyjnym: w godzinach: 10.00- 12.00. 

Wymagane dokumenty do klasy "zerowej" Społecznej Szkoły Podstawowej:

 - kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia, - karta zapisu, - 2 zdjęcia

Do pobrania: karta zapisu (doc)

Wpisowe w wysokości: 350 zł należy wpłacać na rachunek:

Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne

Bank Pekao S.A. III o/Kraśnik

48 1240 2483 1111 0000 3334 8395

 

Wymagane dokumenty do klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej:

 - kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia, - karta informacyjna o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej    (z  przedszkola), - karta zapisu, - 2 zdjęcia

Do pobrania: karta zapisu (doc)

Wpisowe do klasy I SSP wynosi: 445zł

należy wpłacać na rachunek:

Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne

Bank Pekao S.A. III o/Kraśnik

48 1240 2483 1111 0000 3334 8395

 

W przypadku zapisu dziecka do klas IV-VII Szkoły podstawowej

Wymagane dokumenty:

- świadectwo ukończenia klasy,- karta zapisu o przyjęcie do szkoły,- karta zdrowia, - 2 zdjęcia.

Do pobrania: karta zapisu (doc)

Wpisowe do klasy IV-VI wynosi: 455zł

Wpisowe do klasy VII i VIII wynosi: 475zł

 

 Wpisowe należy wpłacać na rachunek:

Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne

Bank Pekao S.A. III o/Kraśnik

48 1240 2483 1111 0000 3334 8395