Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

 

 

Wysokie wyniki sprawdzianów naszych uczniów w roku szkolnym 2015/2016

Egzaminy gimnazjalne:

 

                         WYNIK EGZAMINU GIMNAZJALNEGO


    Część humanistyczna   Część matem.-przyrodnicza
Język polski historia i  Wos Matematyka Przedmioty przyrodnicze
                                     Wyniki %
SZKOŁA            86,9        73,5        74,6           70,8
GMINA         73,7       59,1       50,5         54,2
POWIAT          69,6      55,6       46,8        49,8
WOJEWÓDZTWO         69,7      56,2       48,6        51,6
      WYNIK EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - JĘZYKI OBCE

   
             Język angielski          Język niemiecki
poziom podstawowy poziom rozszerzony poziom podstawowy poziom rozszerzony
                                          Wynik %
SZKOŁA           88,0          80,0            95,8          93,8
GMINA         69,0        49,9          71,8         95,8
POWIAT          61,9        41,1           46,1        95,8
WOJEWÓDZTWO         63,1         42,7          55,2        57,0

 

Sprawdzian szóstoklasisty:

WYNIKI SPRAWDZIANU 2016- KLASA VI
  J. polski Matematyka J. angielski
Nasza klasa 6 82,7% 70,4% 88,0%
Gmina 73,4% 54,7% 71,5%
Powiat 69,4% 50,3% 66,8%
Województwo 71,1% 52,8% 68,8%

 

 

 

Nasi laureaci roku szkolnego 2014/2015:

Nicolas Goumas - kl. II - laureat olimpiady j. niemieckiego - nauczyciel przygotowujący: Małgorzata Grocholewska-Jargiło

Anita Zięba- kl. III - laureatka olimpiady j. niemieckiego - nauczyciel przygotowujący: Justyna Igras

Karol Bigosiński - kl. III - laureat olimpiady j. niemieckiego - nauczyciel przygotowujący: Justyna Igras

Tadeusz Chmiel - kl. III - laureat olimpiady j. niemieckiego - nauczyciel przygotowujący: Justyna Igras

 Plastyczne osiagniecia uczniów są w zakładce uczniowie-konkursy

 

Wysokie wyniki sprawdzianu po klasie trzeciej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015

Średni wynik w Polsce: 78,%     

 •  j. polski - 76%    
 • matematyka - 80%

 Średni wynik naszych uczniów: 85%

 • j. pol%ski - 83%
 • matematyka - 87%

 

Wysokie wyniki sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015:

 Średni wynik z języka polskiego

 • województwo -73,0%
 • powiat -71,2% 
 • nasza szkoła -88,1%

Średni wynik z matematyki

 • województwo -60,4%
 • powiat -58,4%   
 • nasza szkoła -82,5%

 Średni wynik z języka angielskiego

 • województwo -76,3 %
 • powiat - 75,3%
 • nasza szkoła -93,3%

 

Wysokie wyniki sprawdzianu po klasie trzeciej gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015:

 

 Część humanistyczna - średni wynik z języka polskiego

 • województwo -62,5%
 • powiat - 62,5%
 • nasza szkoła -72,7%

 

 Część humanistyczna - średni wynik z historii i WOS

 • województwo -64,2%
 • powiat - 62,3%
 • nasza szkoła -73,9%

 

 Część matematyczno-przyrodnicza - średni wynik z matematyki

 • województwo -48,7%
 • powiat - 46,4%
 • nasza szkoła - 67,1%

 Część matematyczno-przyrodnicza - średni wynik z przedmiotów przyrodniczych

 • województwo -50,4%
 • powiat -  48,5%
 • nasza szkoła - 59,7%

 

Średni wynik z języka angielskiego - poziom podstawowy

 • województwo -65,2%
 • powiat - 62,3%
 • nasza szkoła - 85,7%

Średni wynik z języka angielskiego - poziom rozszerzony

 • województwo -45,5%
 • powiat - 42,3%
 • nasza szkoła - 72,2%

 

Średni wynik z języka niemieckiego - poziom podstawowy

 • województwo -57,7%
 • powiat - 52,4%
 • nasza szkoła - 100%

 

Średni wynik z języka niemieckiego - poziom rozszerzony

 • województwo -51,8%
 • powiat - 47,0%
 • nasza szkoła - 100%