Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

Już po raz kolejny nasi uczniowie uzyskali bardzo wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. Gratulacje!


Społeczne Gimnazjum:


1. Część humanistyczna:
język polski 81,6% (powiat - 63,3%, województwo - 64,2%)
historia i wos 71,9% (powiat - 57,6%, województwo - 58,6%)
2. Część matematyczno – przyrodnicza):
przedmioty przyrodnicze 67,2 % (powiat - 47,0%, województwo - 48,8%)
matematyka 57,5% (powiat - 40,3%, województwo - 42,5%)
3. Języki obce:
jęz. angielski poziom podst. 89,2% (powiat - 64%, województwo - 65,8%)
jęz. angielski poziom rozsz. 76,5 % (powiat - 47,8%, województwo - 49,5%)
jęz. niemiecki poziom podst. 91,3% (powiat - 45,2%, województwo - 48,8%)
jęz. niemiecki poziom rozsz. 100 % (powiat - 76,3%, województwo - 59,1%)

Klasa VIII:

1. język polski 79,8 % (województwo – 64%, kraj – 63%)
2. matematyka 69,3 % (województwo – 44%, kraj – 45%)
3. język angielski 84,4 % (województwo – 56%, kraj – 59%)