Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

W dniach 29-31 października nasi uczniowie odwiedzili cmentarze, gdzie zostawili swoje modlitwy i zapalili znicze, by pokazać, że pamiętają o tych, co odeszli, a także poświęcili swoje życie dla Ojczyzny. Klasy I i II odwiedzili groby Żołnierzy poległych w kraśnickich lasach w latach 39-45, klasy IVa i VIb złożyli wizytę na grobach Ułanów, a klasa III gimnazjum udała się na grób byłego Prezesa Kraśnickiego Towarzystwa Edukacyjnego, ś.p. Jana Pałysa.

Warto pamiętać, że listopad, miesiąc poświęcony pamięci o zmarłych, daje okazję do zadumy, refleksji i wyciszenia się. Warto wtedy zatrzymać się i wspomnieć bliskich, których już z nami nie ma. Nie pozwólmy, aby pamięć o zmarłych i poległych nie zanikła.