Najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim z egzaminu gimnazjalnego!
Dwa razy w tygodniu zajęcia na pływalni!
Dodatkowe zajęcia z języków obcych!
Indywidualne podejście do ucznia - klasy maksymalnie 15-osobowe!

Dwudniowe formum rozpoczęło się 17 listopada. Organizatorzy- Starostwo Powiatowe w Kraśniku - zaplanowali uroczyste spotkanie pracowników instytucji pomocy społecznej, konferencję naukową oraz drugiego dnia - wystawę stoisk i promocję działań stowarzyszeń, konkurs kulinarny kół gospodyń wiejskich, a także spotkania z gośćmi specjalnymi: Jerzym Rogalskim, aktorem Teatru im. Juliusza Osterwy oraz ojcem dr Filipem Buczyńskim, założycielem i prezesem Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.