szkoła

 

Od 29 listopada 2006 roku organ prowadzący Szkołę -Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne -uzyskało status organizacji pożytku publicznego i zostało zarejestrowane pod numerem KRS 40665 .

Dzięki temu może zdobywać fundusze na realizację zadań statutowych, a tym samym podnosić jakość pracy Szkoły Społecznej oraz wzbogacać ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży .     

                                                                

Jak przekazać 1% na rzecz

Kraśnickiego Towarzystwa Edukacyjnego?

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Prezentujemy podstawowe zasady.

 

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

·          - podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

·         --  podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów      ewidencjonowanych,

·          -podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

 

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.
Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym. Lista ma zostać opublikowana do końca roku. Na liście znajdą się organizacje, które będą miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego (czyli na 30 listopada 2007 roku) i które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami). Do tej pory to podatnik miał obowiązek sprawdzić, czy organizacja, której chce przekazać 1% nie prowadzi takiej działalności. Teraz zrobi to za niego Minister Sprawiedliwości.

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).
W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne

nr KRS 40665 Bank Pekao S.A. III o/Kraśnik                       48 1240 2483 1111 0000 3334 8395


W bieżącym roku K.T.E. prosi o wpłaty 1%

 

podatku dla Amelki Grzegorczyk z Kraśnika

(16859) KRS 0000037904

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Bank BPH S.A. (darowizny w ramach zbiórki publicznej)
61 1060 0076 0000 3310 0018 2660

Tytułem:
16859 - Grzegorczyk Amelia Maria - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000037904

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
16859 Grzegorczyk Amelia Maria

 


3. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy
w terminie do 3 miesięcy.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.
 

Informacje o organizacjach pożytku publicznego można znaleźć na stronie www.pozytek.ngo.pl

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 
aktualnosci szkolne
Wyniki XI Wojewódzkich Mistrzostw w Tabliczce Mnożenia-Kraśnik 2012

galeria

e-dziennik

poczta

 Lubelskie Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

www.edukacja.info.pl


www.edukacjapl.pl


www.edukacjawpolsce.pl

 www.nauczyciel.pl

www.profesor.pl

www.literka.pl


www.interklasa.pl

www.szkolabezprzemocy.pl

www.szkolazklasa.pl

www.dzieckowsieci.pl

www.sieciaki.pl